Skibby er allerede en by med masser af aktivitetsmuligheder, på trods af den lille størrelse. Klimahuses vision med det nye boligområde er at udvide og skabe en helhed, så det nye område i Skibby ikke bliver afskåret fra resten, men bliver en del af den oprindelig by og inviterer beboere som ikke bor i området til også at udnytte dets muligheder. 

Sammenhæng og bæredygtighed er nøgleord i alle Klimahuse projekter med større udstykninger.

 


Grunde       

PROJEKTBESKRIVELSE
Skibby Bakke er et nyt boligområde ved Selsøvej, øst for Skibby. Området omfatter et areal på cirka 10 ha, der dækker over matrikel nummer 5am, 5a og del af 4f Skibby By, Skibby. Området er lokalplanlagt til at indeholde blandet boliger, herunder tæt-lav og åben-lav. Kommuneplanen åbner for muligheden for et nyt byudviklingsområde, der strækker sig længere ud mod øst, nord og syd, som nærværende boligområde skal være en del af. Området er lettere kuperet, og veje, bebyggelse ol. indplaceres i området med respekt for terrænet.

Læs mere om projektet...

;