Sammen
skaber vi

Skibby Bakke

Interesseret i Skibby Bakke?

Priserne er ekskl. tilslutningsafgifter.
Køber du en grund inden d. 1/5-2023, får du tilslutningsafgifterne med i prisen, svarende til en værdi på 95.500 kr.

1
795.000,-
3
795.000,-
5
795.000,-
7
9
895.000,-
11
895.000,-
13
895.000,-
15
895.000,-
17
795.000,-
19
795.000,-
2
945.000,-
4
6
945.000,-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
895.000,-
30
32
795.000,-
34
895.000,-
36
795.000,-
38
795.000,-
40
895.000,-
42
44
46
48
50
52
895.000,-
54
895.000,-
56
895.000,-
1
995.000,-
3
995.000,-
5
995.000,-
7
995.000,-
9
995.000,-
11
995.000,-
13
995.000,-
15
995.000,-
17
995.000,-
19
995.000,-
21
995.000,-
23
21
995.000,-
25
1.075.000,-
27
1.075.000,-
29
31
1.075.000,-
33
1.075.000,-
35
37
1.075.000,-
39
1.075.000,-
41
43
995.000,-
45
995.000,-

Nu har du muligheden for at bygge din egen drømmebolig

Byggegrunde fra 795.000,-

53 fuldt byggemodnede helårsgrunde vil være en del af et kommende større og helt nyt boligkvarter med fantastisk beliggenhed centralt i Skibby i direkte forlængelse af nuværende byzone. Her er stort set alt inden for rækkevidde, herunder skole, børneinstitutioner, indkøb, bus og kort afstand til den nye Kronprinsesse Mary bro, som i øvrigt gør afstanden og transporttiden til København endnu kortere (ca. 45 min.)

Fremfor alt er her “højt til himlen”, en helt unik og skøn natur med kun godt 1,5 km til Selsø, hvor et rigt fugle- og dyreliv nydes og trives stort. Den nye udstykning her på “Skibby Bakke” og området henvender sig derfor til mange forskellige købere – både de yngre par, børnefamilierne men også til seniorerne. Du kan frit vælge, hvilket hus du ønsker opført – øvrige oplysninger om de mange muligheder fås ved henvendelse til danbolig.

Salg & information

Danbolig Per Johansen
Tlf. 46 16 32 30.

Drømmebolig på Skibby Bakke

Skibby er allerede en by med masser af udendørs aktivitetsmuligheder på trods af den lille størrelse. Klimahuses vision med det nye boligområde er at udvide og skabe en helhed, så det nye område i Skibby ikke bliver afskåret fra resten, men bliver en del af den oprindelig by og inviterer beboere, som ikke bor i området til også at udnytte dets muligheder. Sammenhæng og bæredygtighed er nøgleord i alle Klimahuse projekter med større udstykninger.

Også de omkringliggende områder uden for Skibby har meget at tilbyde. Det er derfor også vigtigt at binde byen sammen med afsides områder, som kan gavne det lokale miljø på længere sigt. Området Skibby Bakke som Klimahuse har døbt projektet skal være med til at videreføre de stærke værdier, som allerede bliver tænkt i på egnen.

Skibby Bakke skal skabe synergi mellem mennesker samt danne grobund for en videre udvikling af Skibby. Men samtidig skal det også være med til at udvikle livskvalitet og nytænke den måde, vi lever på i byen.

At fremme lokalsamfundet har vist sig at være en fornuftig investering for byerne rundt omkring i Danmark, og det er ikke anderleds for Skibby der med den nye broforbindelse bliver endnu mere
attraktiv som bosted for mange mennesker.

Synergi mellem mennesker

Sammenhæng og bæredygtighed er nøgleord i alle Klimahuse projekter med større udstykninger

Skibby Bakke er et nyt boligområde ved Selsøvej, øst for Skibby. Området omfatter et areal på cirka 10 ha, der dækker over matrikel nummer 5am, 5a og del af 4f Skibby By, Skibby. Området er lokalplanlagt til at indeholde blandet boliger, herunder tæt-lav og åben-lav. Kommuneplanen åbner for muligheden for et nyt byudviklingsområde, der strækker sig længere ud mod øst, nord og syd, som nærværende boligområde skal være en del af. Området er lettere kuperet, og veje, bebyggelse ol. indplaceres i området med respekt for terrænet.

Skibby, en by rig på historie

Man ved meget lidt om Skibbys historie, men byen omtales første gang i år 1240 i Kong Valdemars Jordebog. Byen ligger på halvøen Horns Herred mellem Isefjord og Roskilde fjord. På højdedragene på halvøens midte finder du Skibby. Man har fundet tegn på, at halvøen har været beboet lige fra et meget tidligt tidspunkt efter istiden.

Isenfjorden og Roskildefjorden

Hornsherred er kendetegnet ved meget flot natur med rige muligheder for naturoplevelser ved skov og strand. Hornsherred er halvøen mellem Isefjord og Roskildefjord og strækker sig fra Kulhuse i nord til Holbækmotorvejen i syd.

Skoler & indkøb mm.

Skibby er en driftig handelsby med et veludviklet bycenter, hvor man kan handle næsten alt. Her er både dagligvarebutikker
og et udvalg af specialbutikker. Desuden er der mange parkeringspladser uden tidsbegrænsning.

Transport

Skibby ligger i Nordsjælland og er centralt placeret mellem Frederikssund, Roskilde og Holbæk i Hornsherred.

Skibby har en stor skole, Fjordlandsskolen, i byens østlige udkant. Desuden er der idrætsklubber med fodbold, badminton, håndbold etc. centreret omkring Skibbyhallen i den sydlige ende af byen. Lige syd for boligområdet er udlagt et større areal til en ny børnehave. Skibby har desuden børnepasning i form af dagplejer.

Der er gode offentlige forbindelser til både Frederikssund og Roskilde. Desuden er der oprettet en ny busforbindelse til uddannelsesbyen Hillerød, og etableringen af Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde fjord betyder, at turen til København tager ca. 45 minutter. 

Natur og fornøjelse

Nord for Skibby ligger Hornsherreds højeste punkt, Julianehøj, på Svanholm Gods jorde, og overalt, hvor man kommer hen i herredt, ses utallige gravhøje, som vidner om, at mennesker altid har syntes, at det var er attraktivt sted at bo.

Både Isenfjord og Roskildefjord giver rig mulighed for at fiske, sejle og bade. Specielt sandstranden ved Dalby Huse er velegnet til badning, grundet den fine sandstrand og lavtvandsområdet inden for sandbankerne. Desuden etableres en cykel- og vandresti langs begge fjorde, der når den er helt færdig, bliver 275 km lang. Langs denne sti får man dirkete adgang til vandet.

Lidt uden for Skibby finder man Selsø Slot samt godserne Svanholm, Egholm og Krabbesholm. Mellem Skibby og Selsø Slot ligger naturhaven Møllekrog og i forbindelse
hermed fugleresevatet ved Selsø Sø. Desuden findes også Sjællands største naturresavat Skjoldungerne Land, lige øst for Skibbe.

Kom tættere på dine naboer med et fælleshus

Et fælleshus er både en fornuftig investering for fælleskabet, men også den individuelle beboer. Det giver gode mulighed for fællesspisning, havefester, opbevaring, arrangementer udefra etc., men også mulighed for at låne værelser til gæster, der kommer langvejs fra på besøg.

Skab jeres eget selvforsyningsprogram

Dyrk jorden og føl jer fri. Gør det til en livsstil og del ikke kun jorden, men også redskaberne. Med en samlet indsats fra alle
beboer er det en minimal indsats man skal yde for at kunne producere sine egne grøntsager. Grøntsagerne kan både bruges privat eller til fællesspisning med alle beboer. Det er både grønnere og mere økonomisk.

Løb fra hjørne til hjørne

Fællesskab er vigtigt for små lokalsamfund. Løbestier som bevæger sig rundt i hele området er med til at binde et område sammen. De mange løbestier kan benyttes
til både at motionere med sine naboer, men også til at nyde lange hyggelige gåture i Skibbys flotte natur. De er tænkt som en naturlig del af området og kommer til at følge landskabet.

Spar penge og skab velvære med naboerne

Fitness bølgen har haft godt fat i Danmark i mange år. Men det er heller ikke billigt.
Med outdoor fitness stationer i Skibby Bakke kan man nemt kombinere sine løbeture i naturen med styrketræning. Det giver mulighed for at skabe holdtræning med naboerne og styrke sammenholdet og den generelle sundhed.

Natur legepladser og forhindringsbaner

Gamle standard legepladser hører fortiden til. Det handler om at udnytte naturens rum og skabe udfordringer. Byg forhindringsbaner, der kan udfordre både børn og voksne. Anvend naturen til at skabe legepladser, der udfordrer børns fantasi og syn på naturen.

At have hund er populært som aldrig før

Hunde trives bedst, når de får følelsen af frihed. At være lukket inde en hel dag i huset kan være hårdt. Derfor kan en hundeskov med mulighed for at slippe hunden løs give en hund en kæmpe frihedsfølelse.
Og det er en god mulighed for naboer til at mødes og snakke.

Udnyt de naturlige slag naturen slår

Der er masser af måder at udnytte naturen i Skibby på. Det kan f.eks. være at skabe et amfiteater til opvisninger på en naturlig bakke. Eller bålpladser og shelters.
Eller at anligge en badebro og badehus til de varme somre eller for de varme sjæle til lidt forfriskende vinterbadning.

Hjælp hinanden med fælles bilvask

Aktiviteter skaber sammenhold. Når det muligt og let tilgængeligt, er vi også mere tilbøjelig til at bruge tilbuddet. Et areal til fælles bilvask kan gøre søndage med naboerne lidt mere hyggelige. At samle bilvaskning et sted i området gør det muligt via opsamlingstanke at undgå, at sæbevandet forurener naturen, og det bliver også muligt at rense og genanvende vandet.